Agent Login | 中文 | Eng
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2020-05-22 葵涌 致華工業大廈 5 B 3399 7.660 @2254 詳情
  2020-05-22 葵涌 匯城集團大廈 9 H 1345 6.280 @4669 詳情
  2020-05-22 葵涌 金龍工業中心 第01座 25 D 10.380 詳情
  2020-05-21 葵涌 華達工業中心 A座 6 17 567 2.250 @3968 詳情
  2020-05-20 葵涌 金龍工業中心 第04座 6 D 1400 4.500 @3214 詳情
  2020-05-19 葵涌 保盈工業大廈 11 A 3183 8.500 @2670 詳情
  2020-05-19 葵涌 裕林工業中心 B座 12 B263 0.510 詳情
  2020-05-18 葵涌 和豐工業中心 7 22A 779 2.660 @3415 詳情
  2020-05-18 葵涌 達利中心 12 8 4713 11.679 @2478 詳情
  2020-05-18 葵涌 金運工業大廈 第02座 4 C 687 2.180 @3173 詳情
  2020-05-15 葵涌 宏貿中心 10 6 939 2.750 @2929 詳情
  2020-05-14 葵涌 金威工業大廈 14 B 7.000 詳情
  2020-05-13 葵涌 金基工業大廈 4 H 4.707 詳情
  2020-05-12 葵涌 華達工業中心 B座 16 11 1422 3.610 @2539 詳情
  2020-05-12 葵涌 永健工業大廈 6 D 858 1.980 @2308 詳情
  2020-05-12 葵涌 金運工業大廈 第02座 7 L 1.550 詳情
  2020-05-08 葵涌 萬利工業大廈 4 14 359 1.530 @4262 詳情
  2020-05-08 葵涌 美華工業大廈 14 D11 1.200 詳情
  2020-05-08 葵涌 美安工業大廈 15 C 7.500 詳情
  2020-05-04 葵涌 盈業大廈 10 13 1698 6.792 @4000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]